enEnglish skSlovensky czČesky

Produkty - Výtahy


Trakční

Výtahy s lanovým pohonem jsou nejčastěji montovány do budov s vyšším počtem stanic, kde není omezena výška zdvihu a je požadována vysoká četnost rozjezdů kabiny. Jedná se o výtahy zavěšené na lanech s protiváhou. Strojovna těchto výtahů je většinou nad šachtou případně pod šachtou. V případě objektu, který nemá prostor pro strojovnu, lze použít řešení pro výtah bez strojovny (viz. kategorie Bezstrojovnové).

Předností je nižší příkon motoru a při použití řízení s frekvenčním měničem je zajištěn vysoký komfort při rozjezdu, dojezdu a přesnosti zastavení.

Výhody:

 • výborný poměr spotřebované energie k nosnosti klece
 • jednoduchá obsluha stroje
 • dlouhá životnost technologie
 • nižšší provozní náklady
 • nižší náklady na servis

Nevýhody:

 • nárok na prostor v šachtě z důvodu potřeby vyvažovacího závaží

Hydraulické

Výtahy s hydraulickým pohonem jsou nejčastěji montovány do budov s výškou zdvihu do 22 metrů. Tento typ výtahů je vhodný do budov, kdy je umístění strojovny hlavním kritériem. Další využití hydraulických výtahů je zejména v průmyslových objektech, jako výtahů nákladních. Pro svoje lehké a transparentní technické provedení, je hydraulický výtah ideálním řešením do prosklených šachet ocelových konstrukcí.

Hydraulický výtah je zařízení, u kterého sílu pro zvedání dodává elektricky poháněné čerpadlo (agregát), které dopravuje hydraulickou kapalinu (olej) do přímočarého hydraulického válce, jehož pohyb v jednom směru je vyvolán působením tlaku kapaliny. Hydraulický válec je přímo nebo nepřímo spojen s kabinou výtahu.

Výhody:

 • nízká pořizovací cena
 • instalace možná do jakéhokoliv prostoru
 • výborná a měkká charakteristika jízdy
 • tichý provoz
 • strojovna je možná ve větší vzdálenosti od šachty výtahu a v jakémkoliv podlaží

Nevýhody:

 • vyšší příkon el. motoru hydraulického agregátu, ale pouze pro jízdu nahoru
 • omezení zdvihu
 • nižší životnost technologie
 • vyšší náklady na servis
 • v zimním období nutné temperování šachty a strojovny

Bezstrojovnové

Lanové výtahy bez strojovny jsou instalovány do objektů, kde není možné umístit strojovnu. Jsou určeny pro montáž do klasické zděné šachty nebo do samonosné ocelové konstrukce. Strojovna je součástí jednoho prostoru s výtahovou šachtou a pohonná jednotka je umístěna v šachtě výtahu bez dalších  prostorových nároků. Speciálně konstruovaný výtahový stroj lze umístit v jakémkoliv výškové úrovni výtahové šachty, spolu s výtahovým rozvaděčem na příslušném nástupišti, ze kterého je pak možno provádět vyproštění a nouzový provoz. Rozvaděče jsou při výpadku proudu vybaveny bateriovým pojezdem. Tento typ výtahu je vhodný pro většinu obytných domů a svými parametry je ideálním řešením pro výměny stávajících již dosluhujících výtahů nebo pro nové budovy.

Výhody:

 • úspora stavebních nákladů
 • nízký příkon
 • méně náročná instalace stroje v šachtě
 • bezpečný funkční provoz a elektrický způsob vyprošťování

Nevýhody:

 • vyšší pořizovací cena výtahového stroje 

Jídelní

Tento typ výtahu je nejčastěji používán v restauracích, jídelnách a malých provozovnách, kde se převáží náklad s hmotností do 50-100kg. Pohony těchto výtahů jsou lanové (trakční) s různým umístěním strojovny. Malé výtahy je možné dodat v levnějším lakovaném provedení nebo v celo-nerezovém provedení kabiny, dveří a štítků ovládacích tlačítek. Nerezové provedení dodáváme převážně do gastronomických zařízení. Slouží zejména k přepravě jídel a surovin mezi patry (odtud i název „jídelní" výtah). Může být v základním provedení se dvěmi stanicemi nebo i v provedení s více stanicemi.