enEnglish skSlovensky czČesky

Ponúkané služby

Montáže nových výťahov

Ponúkame celý rad riešení výťahov rôznych veľkostí, typov a nosností podľa dispozícií šachty a to od prevedenia malých jedálenských výťahov od 50 kg nákladu cez osobné až po nákladné výťahy do nosnosti 3200 kg. Zariadení sme schopní ponúknuť kompletne ako vykonanie diela vrátane montáže a všetkých povinných skúšok pripravené na prevádzkovanie tzv. Na kľúč. Súčasťou montáže sú všetky skúšky potrebné pre bezpečnú prevádzku výťahu vrátane odovzdania výťahu zákazníkovi a zaškolenie obsluhy. Všetky naše zariadenia spĺňajú nároky stanovené platnou legislatívou.

Modernizácia (rekonštrukcia) výťahov

Ďalší z ponúkaných služieb sú modernizácie výťahov a to v akomkoľvek rozsahu zahŕňajúce demontáž existujúceho výťahu alebo jeho častí. Naši montéri sú schopní vykonať modernizáciu alebo rekonštrukciu výťahu alebo jeho častí vo vysokej kvalite a veľmi krátkom termíne predovšetkým vďaka ich skúsenostiam a dlhoročnej praxi v tomto odbore.

Predaj výťahov a výťahových komponentov

Okrem kompletných dodávok výťahov môžeme ponúknuť aj dodávky jednotlivých komponentov. Dlhodobé odberateľské vzťahy s rôznymi výrobcami a šírky nášho pôsobenia na trhu nám dáva možnosť ponúkať kvalitné komponenty za výhodné ceny. Vďaka vybaveniu našej výrobnej haly novými technológiami tiež ponúkame niektoré komponenty vlastnej výroby. Snažíme sa tak kombinovať ideálne dodávky od externých dodávateľov s vlastnou výrobou.

Projekčná činnosť

Náš projekčný tým rieši projektovanie zdvíhacích zariadení pre dopravu osôb a nákladu. Ich pracoviská sú vybavené súborom programov pre konštruovanie v 3D, preto ponúkame v jednotlivých fázach zákazky:

 • návrh zariadenia podľa požiadaviek zákazníka
 • návrh dispozičného riešenia
 • vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie
 • vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby
 • podklady pre schválenie a uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky
 • technický dozor pri realizácii
 • poradenská činnosť

Výroba

Výrobná hala sa z hľadiska technológií dá rozdeliť na dve časti, prostredníctvom ktorých sa výroba rieši ako komplexný proces:

 • zámočnícka-zváračská dielňa (zámočnícke práce na CNC strojoch)
 • tvarovacia dielňa a prášková lakovňa

Z hľadiska nevýrobných činností výrobné stredisko dopĺňa:

 • sklad hutného a ostatného materiálu
 • expedičná hala a oddelenia materiálno-technického zabezpečenia s vlastnou dopravou do troch ton

Okrem výroby pre vlastnú potrebu môžeme ponúknuť rôzne zámočnícke práce na zákazku.

Servis

Vykonávame záručný aj pozáručný servis vrátane revízií a revíznych skúšok u novo postavených aj starších výťahov. Tím našich servisných pracovníkov je schopný vo veľmi krátkej dobe opraviť akékoľvek výťahové zariadenia dodané našou spoločnosťou. Hlavnou prednosťou našej spoločnosti je nonstop dispečing so stálou záchrannou službou do 1 hodiny a nástup na opravu výťahu do 2 hodín od nahlásenia. Záručný a pozáručný servis zabezpečujeme odborne zaškolenými pracovníkmi, ktorí sú schopní zabezpečiť spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku vašich zariadení.